• Bước 1: Cung cấp thông tin cá nhân
  • Bước 2: Cung cấp thông tin hàng hóa
  • Bước 3: Xác nhận
    sau khi nhận hàng
  • Bước 4: Trả hàng
    theo địa chỉ yêu cầu

 

 

- Bạn không muốn làm phiền người thân?
- Bạn không muốn nhờ cậy bạn bè?
- Hiện tại bạn không ở Việt Nam?

Dịch vụ nhận đồ hộ sẽ giúp bạn nhận đồ đạc, kiện hàng từ các đơn vị vận chuyển mà bạn không cần có mặt và cất giữ cho đến khi bạn cần nhận lại.

 

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

* B1: Liên hệ: hotline 0966 23 21 22, để cung cấp thông tin cá nhân

* B2: Cung cấp thông tin hàng hóa cần nhận hộ

* B3: BoxLok nhận hộ từ đơn vị vận chuyển và xác nhận việc nhận hàng.

* B4: BoxLok sẽ giao đến tận nơi khi bạn cần.

CHI PHÍ NHẬN HỘ

* Miễn phí phí nhận hộ.
* Phí giữ đồ đạc: https://boxnlok.vn/giu-do-thue

Lưu ý:
BoxLok không nhận hộ các đồ đạc sau:
Xem Các loại hàng hóa bị cấm và hạn chế.